Δομές Αρχιτέκτονες

Δομές Αρχιτέκτονες
Ε. Αποστολίδης & Συνεργάτες Ε.Ε.

Διεύθυνση: Λάδωνος 1α, Αγ. Παρασκευή - 15341
Τηλ: 210 6549842 (5 γραμμές) - Fax: 210 6533024

Email:
info@domes.gr